ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Opublikowana przez: Bartłomiej Gutowski 24/02/17

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wzory dokumentów

SZACOWANIA

Brak

 

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

BRAK

 

ZAKOŃCZONE

16-2/US/2017

SZKOLENIE E-LEARNING

Rozstrzygnięcie

---------------------

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

15/US/2017

SZKOLENIE PRAWO AUTORSKIE

Rozstrzygnięcie

---------------------

Zaproszenie do składania ofert

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE

FORMULARZ SZACOWANIA

 

16/US/2017

SZKOLENIE E-LEARNING

Unieważnienie

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE 

FORMULARZ SZACOWANIA

Zaproszenie do składania ofert

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu pn „Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW”, realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1912, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 20.12.2017 r. (do godz. 09.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;

4.       Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;

5.       Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) – Załącznik nr 4;

6.       Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;

7.       Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6. 

16/US/2017

SZKOLENIE E-LEARNING

Informacja o unieważnieniu

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

13/US/2017

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE Z DRONÓW

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy - płatnik VAT

Wzór umowy - osoba fizyczna

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

11/US/2017

WARSZTATY DOKUMENTACJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA 

 

10/US/2017

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy płatnik VAT

Formularz oferty osoba fizyczna

Wzór umowy płatnik VAT

Wzór umowy osoba fizyczna

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

09/US/2017

KURS AUTOCAD

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

08/US/2017

WARSZTATY EDUKACYJNE

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

06/US/2017

KURS GIS

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

04/US/2017

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy osoba fizyczna

Formularz ofertowy firma

Wzór umowy - płatnik VAT

Wzór umowy - osoba fizyczna

---------------------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

03/US/2017

PROWADZENIE PROJEKTÓW 

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

02/US/2017

KURS CERTYFIKOWANY VLOS

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

SZACOWANIE

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

 

01/US/2017

DOSTAWA 23 DRONÓW 

Rozstrzygnięcie

---------------------

Archiwum

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

-----------

Unieważnienie

-----------

Szacowanie

OGŁOSZENIE - PRZYGOTWANIE SZACUNKOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW

FORMULARZ SZACOWANIA

UDANY START - STRONA PROJEKTU

Aktualności 

UDANY START
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach