STYPENDIA

 

  WNIOSEK  (dla doktorantów l roku studiów Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW)  o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej (2016)

  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGODLA DOKTORANTÓW OD II DO IV ROKU STUDIÓW  NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW  (2016)

  Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach