DOKTORANCI

 

  DOKUMENTY

  EGZAMINY DOKTORSKIE

  PLANY ZAJĘĆ

  PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW

  PRZEWODY DOKTORSKIE

  REKRUTACJA

  STYPENDIA

  PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Rada Doktorantów WNHiS ogłasza nabór na stanowiska w organach kolegialnych. W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
 
 
Wypełnione formularze proszę odsyłać na adres mailowy k.lagodzka@wp.pl do dnia 9 stycznia 2018 r. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod ww. adresem mailowym. 
 
Z wyrazami szacunku,
Kornelia Wasiak
Przewodnicząca WRD WNHiS

 

Informacje z Inspektoratu BHP - obowiązkowe szkolenie dla doktorantów >>>

 


Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się 8-9 lutego 2018 r.
Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii w naukach o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować oraz poddawać pod dyskusję swoje koncepcje badawcze. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.
Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych.
 

ZAPROSZENIE


Zaproszenie na konferencję polskich i ukraińskich historyków - Polska Akademia Umiejętności (Kraków)

PROGRAM


Szkolenie BHP dla doktorantów I roku odbędzie się w dniu 26.10.2017 r. (czwartek) godz.16.45 - 19.00 sala 323


Zaproszenie dla doktorantów na spotkanie powitalne z władzami rektorskimi UKSW


Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich, w którym mowa o tym, że doktorant jest zobowiązany złożyć do II roku studiów wniosek o grant badawczy, uruchamiamy zapisy na zajęcia "Granty badawcze" prowadzone przez dra Tomasza Janusa. Informujemy doktorantów I roku studiów o obowiązku uczęszczania na te zajęcia, zapisy są w sekretariacie studiów doktoranckich. Zajęcia będą odbywały się co tydzień na obydwu kampusach: w poniedziałki na Dewajtis (s. 215) i we wtorki na Wóycickiego (323 bud. 23) w godz. 16:45 - 18:15. Na zajęcia mogą uczęszczać także starsze roczniki oraz młodsi pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni.

Zajęcia rozpoczynają się:

dla kampusu Dewajtis 23.10.2017 r.

dla kampusu Wóycickiego 24.10.2017   

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach