JUBILEUSZ WYDZIAŁU

 

... Konferencja jubileuszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

... aktualności jubileuszowe

JUBILEUSZ WYDZIAŁU

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 15/02/17

Wraz z przekształceniem ATK w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Tworzyły go wówczas Instytut Nauk Historycznych oraz Instytut Politologii. W 2002 r. z Instytutu Nauk Historycznych wyodrębnił się Instytut Historii Sztuki a z Instytutu Politologii Instytut Socjologii. W 2008 r. Wydział powiększył się o Instytut Archeologii. Rok później siedzibą WNHiS stał się nowoczesny budynek (nr 23) na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

KOMITET JUBILEUSZU

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach