JUBILEUSZ WYDZIAŁU

JUBILEUSZ WYDZIAŁU

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 15/02/17

Wraz z przekształceniem ATK w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Tworzyły go wówczas Instytut Nauk Historycznych oraz Instytut Politologii. W 2002 r. z Instytutu Nauk Historycznych wyodrębnił się Instytut Historii Sztuki a z Instytutu Politologii Instytut Socjologii. W 2008 r. Wydział powiększył się o Instytut Archeologii. Rok później siedzibą WNHiS stał się nowoczesny budynek (nr 23) na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

PATRONAT HONOROWY

dr Jarosław Gowin

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

J.E. ks. kardynał Kazimierz Nycz

WIELKI KANCLERZ UKSW

SPONSORZY

KOMITET JUBILEUSZU

  • ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba, Dziekan WNHiS
  • prof. dr hab. Jolanta Marszalska, prodziekan WNHiS
  • dr hab. Anna Sylwia Czyż, prodziekan WNHiS
  • dr Marcin Zarzecki, prodziekan WNHiS
  • prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, Dyrektor Instytutu Archeologii
  • ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych
  • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki
  • prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii
  • dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, Dyrektor Instytutu Socjologii
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach